Završen Konkurs “Mikijeva i moja avanutra”

Preuzimanje nagrada
57.jpg

Saglasno tački 15. objavljenih Pravila nagradanog konkursa, Vule, Jana i Nebojša, odnosno njihovi roditelji, su dužni da se u roku od mesec dana, od dana proglašenja pobednika, jave na telefon: +381 21 4873 816, svakog radnog dana od 8h do 16h, kako bi se sa organizatorom konkursa dogovorili oko datuma preuzimanja nagrada.
Prilikom preuzimanja nagrada potrebno je dostaviti popunjen album na uvid.
Dobitnici su dužni da preuzmu i iskoriste nagrade najkasnije do 31.12. 2013.
U slučaju neispunjenja albuma, dostavljanja lažnih, ili netačnih podataka o sebi, ili crtežu, Pobednik gubi pravo da mu se uruči nagrada, a Organizator stiče pravo da narednog Učesnika sa najviše glasova po jednom crtežu, proglasi Pobednikom kome se uručuje nagrada i njemu uruči nagradu (sa važenjem ovog pravila i za naredni slučaj).
Ako dostave popunjenji album, u skladu sa tačkom 15. Pravila:
- Prvoplasirani učesnik, Vule, će osvojiti za produženi vikend za celu porodicu + karte za posetu najpoznatijem zabavnom parku na svetu.
- Drugoplasirana Jana kao nagradu će dobiti produženi vikend na jezeru Garda (Italija) za celu porodicu uz organizovane zabavne sadržaj.
- Trećeplasirani Nebojša će biti nagrađen opremanjem sobe u Dizni stilu.
U slučaju da ne dostave popunjeni album na uvid Organizatoru-Neoplanti, nagrade im se neće moće uručititi, a Neoplanta će u tom slučaju postupiti u skladu sa navedenim objavljenim Pravilima.
Iskreno se nadamo da će nam Vule, Jana i Nebojša dostaviti i popunjene albume na radost njih samih i Neoplante.
Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali u našem nagradnom konkursu, vredno popunjavali albume i postavljali svoje crteže. Nadamo se da ste se zabavili, uživali i da ćete imati više sreće u nekoj od naših narednih sličnih akcija.
Vaša Neoplanta