Bezbednost hrane

Odgovornost i opredeljenost kompanije po pitanju bezbednosti hrane ogleda se u ispunjavanju svih neophodnih uslova, adekvatnoj organizaciji i realizaciji procesa za proizvodnju i očuvanje zdravstvene ispravnosti prehrambenih proizvoda koje proizvodimo, kao i poštovanju međunarodno propisanih standarda u prehrambenoj industriji tokom realizacije svih poslovnih procesa.

Domaće i inostrano zakonodavstvo se dosledno primenjuje, uz ispunjenje zahteva svih standarda za kvalitet i bezbednost hrane, upravljanje procesima, zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu, kao i stadarda za zaštitu životne sredine.

Redovno se sprovodi preventivna kontrola svih segmenata našeg poslovanja kao i sistema upravljanja sa ciljem unapređenja, odnosno blagovremenog utvrđivanja potencijalnih uzroka koji mogu uticati na kvalitet, bezbednost hrane, zdravlje i bezbednost na radu ili zaštitu životne sredine.