Našu kompaniju čini preko 500 visoko motivisanih ljudi različitih profila, uvek spremnih da prihvate i primene najnovija znanja i ideje u cilju daljeg napretka i potpunog zadovoljstva naših potrošača.

Za kompaniju Neoplanta bitan je pojedinac, zato naši HR stručnjaci, pažljivo i predano prate karijeru svih zaposlenih ponaosob. Svake godine, u skladu sa potrebama za usavršavanjem, izrađuje se plan obuka za svakog zaposlenog. Ovaj korak omogućava nam da steknemo širi uvid u mogućnosti daljeg razvoja njihovih karijera. Veliku pažnju posvećujemo usavršavanju zaposlenih kroz razne edukacijske programe koji odgovaraju njihovim individualnim potrebama, kao i specifičnim potrebama poslovanja.

Naši zaposleni znaju da samo uz odgovoran odnos prema poslu, znanje i entuzijazam možemo da napredujemo i postižemo uspeh.

Sa željom da stalno raste i napreduje, Neoplanta nagrađuje kvalitetan rad i trud svih svojih zaposlenih.